B&L Tips voor klanten

> Bewaartermijnen > Werkkostenregeling > Factureringsregels > VAR verdwijnt in 2016

Bewaartermijnen

De belastingdienst zegt hierover: “Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie
  • de kas- en bankadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vragen wij deze gegevens niet meer bij u op.”
Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Meer weten? Neem contact met ons op !

Factureringsregels

Ondernemers hebben een degelijke btw-administratie nodig. Daarbij hoort een correcte facturenadministratie. Wanneer geeft u een factuur en waaraan moeten uw facturen voldoen? Dat is allemaal na te lezen op de pagina Facturen maken van de belastingdienst.

Iedere factuur moet een aantal basisgegevens bevatten. De belastingdienst biedt een volledig overzicht op de pagina Factuureisen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/wkr

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016

In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. De belastingdienst gaat overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Lees meer hierover op www.belastingdienst.nl/bgl