B&L Fiscaal nieuws

Trefwoord:   

Omzet- en winstcorrecties

17-08-2017 - Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een geautomatiseerde kassa is het mogelijk om transacties, ... lees verder

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17-08-2017 - Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van ... lees verder

Aansprakelijkheid werkgever

17-08-2017 - Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan ... lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10-08-2017 - Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer ... lees verder

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10-08-2017 - In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van vergrijpboeten aan juridische ... lees verder

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10-08-2017 - Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een ... lees verder

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03-08-2017 - De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben ... lees verder

Toepassing reisaftrek

03-08-2017 - Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand enkele reis tussen woning en plaats van ... lees verder

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03-08-2017 - Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep ... lees verder

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27-07-2017 - De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor ... lees verder

Print deze pagina