B&L Fiscaal nieuws

Trefwoord:   

Uitleg regeling belastingrente

22-06-2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de ... lees verder

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22-06-2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet ... lees verder

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22-06-2017 - De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de ... lees verder

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017 - Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In ... lees verder

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017 - Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol ... lees verder

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15-06-2017 - De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid ... lees verder

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15-06-2017 - Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek ... lees verder

Nettoloon in rekening-courant

15-06-2017 - Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een ... lees verder

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15-06-2017 - Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken ... lees verder

Niet sluitende rittenregistraties

08-06-2017 - Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van ... lees verder

Print deze pagina