B&L Fiscaal nieuws

Trefwoord:   

Gastouder kan ondernemer zijn

26-07-2017 - Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de ... lees verder

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26-07-2017 - De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de ... lees verder

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26-07-2017 - Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar ... lees verder

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20-07-2017 - Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, ... lees verder

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20-07-2017 - De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het ... lees verder

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20-07-2017 - De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij ... lees verder

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20-07-2017 - Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat ... lees verder

Geen verlenging restschuldregeling

13-07-2017 - In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De ... lees verder

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13-07-2017 - Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk ... lees verder

Innovatiebox goedgekeurd

13-07-2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk ... lees verder

Print deze pagina