B&L Arbeidsrecht actueel

Nieuws over arbeidsrecht, heffing van premies werknemersverzekeringen en loonheffing. Om de 3 weken (behalve in de zomervakantie) wordt dit geleverd door Kantoor Mr. van Zijl advocaten.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag (#metoo)

De arbeidsovereenkomst met een werknemer die zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag werd ontbonden wegens verwijtbaar gedrag. De kantonrechter was van mening dat zelfs  .... lees verder


Overgang van onderneming ondanks staking van exploitatie gedurende enkele maanden

Een zieke werkneemster die als oproepkracht werkzaam was in een horecaonderneming waarvan de exploitatie was gestaakt, was van rechtswege in dienst gekomen bij de nieuwe exploitant van deze  .... lees verder


Toepasselijkheid no-risk polis bij herplaatsing bij zusterbedrijf

Heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is uitgevallen en na de wachttijd van 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is, recht op een  .... lees verder


Geen ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ontbreken van functioneringsgesprekken

De kantonrechter gaat niet over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster die volgens de werkgever zou disfunctioneren, omdat niet gebleken is dat ooit een functioneringsgesprek  .... lees verder


Geen ontslag na vechtpartij wegens ontbreken van protocol

Een werknemer die betrokken was bij een vechtpartij met een collega mocht niet door de werkgever worden ontslagen vanwege de persoonlijke gevolgen die dat ontslag voor hem zou hebben en vanwege het  .... lees verderDeze informatie publiceren we onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Dit kantoor is tevens adviseur voor B&L administraties en belastingen.