B&L Arbeidsrecht actueel

Nieuws over arbeidsrecht, heffing van premies werknemersverzekeringen en loonheffing. Om de 3 weken (behalve in de zomervakantie) wordt dit geleverd door Kantoor Mr. van Zijl advocaten.

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma‚Äôs te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de  .... lees verder


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de  .... lees verder


Herplaatsingsverplichting werkgever ook bij concernmaatschappij?

Een werkgever behoefde aan een werknemer die was ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen geen herplaatsingsmogelijkheden aan te bieden bij andere vennootschappen, omdat die andere  .... lees verder


Geen grondslag voor eenzijdige demotie van werknemer

Een werkgever mocht niet overgaan tot terugzetting in functie van een onvoldoende functionerende werknemer omdat daarvoor geen wettelijke of contractuele grondslag bestond. De werknemer was sinds  .... lees verder


Teruglegging van eerste dag van arbeidsongeschiktheid door UWV

Het UWV had besloten dat een werknemer die zich enkele maanden na het einde van het dienstverband met een werkgever ziek had gemeld, ziek was geworden binnen vier weken na het dienstverband met de  .... lees verderDeze informatie publiceren we onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Dit kantoor is tevens adviseur voor B&L administraties en belastingen.